Fiyat Aralığı: » -

İlanları karşılaştırın

6698 SAYILIKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN
UYGULANMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri
sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli
haklar tanınmıştır.
Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Experium Gayrimenkul
Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’ne (“EXPERIUM”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı
olarak veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ‘yazılı’ şekilde EXPERIUM’a yapılacak başvuruların,
işbu form kullanılarak fiziki ortamdan, noter kanalıyla, kayıtlı elektronik postayla veya güvenli
elektronik imzalı e-posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin
niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde”
yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya
elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak
tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması
durumunda EXPERIUM tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde
yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda EXPERIUM’un kanuni hakları saklıdır. Bu
nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek
şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

VERİ SAHİBİ BİLGİLERİ
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları
doldurunuz.
Ad-Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Cep Telefonu :
E-posta Adresi :
Experium İle İlişkiniz :

Malik                  ……….                      Kiracı                             ……….
Aday
Malik/Kiracı       ……….                    Diğer                                ……….

Bununla birlikte yukarıda belirtilen bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak,
sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek
amacıyla talep edilmektedir.

BAŞVURU İÇERİĞİ
Lütfen talebinize konu olan kişisel verilerin neler olduğunu belirtin. Bu kapsamda kişisel verilerinize
ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, EXPERIUM’a yapmış olduğum başvurumun Kanun’un
13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu,
EXPERIUM’un başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir
maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda
aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.     ………….
Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.     ………….

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

×
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?